Vườn Xuân

Bích đào tươi thắm
Hải đường ấp e
Ngọc lan hương nhẹ
Thục quyên hót mời
Khúc nhạc tình người
Bình minh nồng ấm
Áng mây tơ vàng
Từng giọt phím đàn
Ru giấc xuân xưa
Lắng hồn nhẹ đưa
Nhạc hoa đàn họa
Nét thơ hữu tình
An nhiên tuyệt đỉnh
Vườn xuân thanh bình

am
Back