Mời các bạn viếng thăm phòng tranh Họa Sĩ Lynn Hương Nguyễn tại
Phòng Tranh Lynn Nguyễn

**********************************

Tặng Anh
Cô Dâu
Flowers1
Flowers2
Chợ Chiều

Tặng Anh
của Hạ Trắng

Em tặng anh một đóa hoa hồng hậu
Hoa Mười Giờ, trống điểm giờ chơi
Mình nhẩy lò cò, rượt bắt nhé anh ơi
Yêu mến không anh? nụ hoa thơ ấu

Em tặng anh thêm một chùm bông giấy
Mình lớn hơn rồi nên hoa cũng ngẩn ngơ
Dưới giàn xưa, hoa chợt biết tương tư
Biết nhớ trộm thương thầm...
Anh có hiểu bài thơ tình bông giấy?

Em tặng anh đây hoa dâm bụt đỏ
Vẫn nở ven rào nhà hai đứa đó anh
Mầu đỏ tình si rực rỡ quá phải không anh?
Cất dùm em hoa tình đầu rất đẹp

Còn nữa... em cho anh những
bông trang, bông mồng gà, bông vạn thọ
Bình dị như khung trời ngày đó của hai ta
Anh bảo: anh không nhớ, anh không yêu, anh
không hiểu, anh không ngờ...
Em tay trắng chôn gia tài kỷ niệm.


Cô Dâu


Flowers1


Flowers2


Chợ Chiều

Back