BÂNG KHUÂNG

Chừ em tóc xõa bờ vai,
Nghiêng nghiêng vành nón chờ ai cổng trường.
Gặp em hồn bỗng vấn vương,
Thấy em như thấy tình thương thuở nào .
Mới nhìn lòng đã xốn xao,
Bâng khuâng chưa biết làm sao bây giờ .
Nghe đâu tiếng hát vu vơ :
“Cho tôi gửi một bài thơ yêu nàng” .
Nhưng rồi không dám bước sang,
Ngày ngày đứng đợi xem nàng cười duyên .
Xa xa có cặp chim khuyên,
Hai con trống mái hàn huyên trên cành .
Ước gì mình được bên mình,
Như đôi chim nhỏ tỏ tình với nhau .

Hoàng Nguyên Linh
Back