Thu và Em

Ta nghe hồn thu lạnh
Bởi em dáng hững hờ
Ta nghe lời thu trách
Ðể mùa thu bơ vơ

Rồi mai đến mùa thu
Ðôi mắt ướt sương mù
Sẽ nhìn ta rất khẽ
Cho ta hồn vi vu

vh.

tóc ngắn 72
Back