Cám Ơn Mẹ

Cho chúng con đời sống
Tháng cưu mang, dòng sữa ấm vô biên
Tiếng hát ru à ơi giấc ngủ hiền
Lời trong sáng khuyên con đời tốt đẹp

Cám ơn Mẹ
Hàng ngàn ngày mưa nắng
Nuôi nấng con - tần tảo chốn chợ xa
Mỏi mòn thân - Mẹ chẳng chút nề hà
Cát trong biển không nhiều bằng công Mẹ

Chúng con thường vô tình quên công Mẹ
Tạo chuyện buồn đem lo lắng canh thâu
Chân Mẹ đau chẳng đấm bóp hạ hầu
Cơn bệnh hoạn chưa một lần dâng thuốc

Mẹ không nói
Lặng yên như dòng nước
Không trách hờn, không than vãn một câu
Lâm dâm cầu - Mẹ chịu đựng niềm đau
Niệm khấn Phật cho chúng con hạnh phúc

Cám ơn Mẹ
Tình người như biển rộng
Hy sinh đời - chọn thiên chức trời ban
Trái tim Mẹ là tuyệt diệu kỳ quan
Là tác phẩm kiên cương và bất diệt

AM
Back