Chiều Cali
Tặng các bạn Trưng Vương, TV Thương Du, Minh Ngọc Và Ngọc Bích

Phượng tím chơi vơi
Dưới trời Cali
Như tình ai vời vợi

Nắng ấm không gian
Lòng ai như say
Standford mây bay

Bạn cũ trong tay
Chiều nay
Giấc mơ đâu ngờ

Phố vắng thênh thang
Tiếng cười vang

Còn nhớ không quên
Ngày nao
Lối quen chung trường
Còn nhớ không quên
Chiều nao
Đường về chung bước

Vẫn đó trong ta
Tình xưa
Thiết tha đâu ngờ
Vẫn đó trong ta
Ngày xưa
Niềm vui rộn rã

Phượng tím chơi vơi
Chiều nay
Dáng thơ giữa đời

Standford mây bay
Chiều nay
Còn mãi trong ta

Phạm Ý Thị Như

Back