Hi! Mai Khanh,

Cám ơn Mai Khanh đã đưa hình và bài của NL lên trang Web của TV. Hình ảnh đẹp. Bài vở phong phú. Chúc mừng Mai Khanh đã có được một team làm việc rất tích cực và hữu hiệu.

Thanks again.

Song Thuận & Ngọc Loan
Thành viên trong ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Học Sinh Bưởi & Chu Văn An.

Back