Còn Mãi Hư Vô …

Anh mãi từ phương Bắc
Em xa tận trời Nam
Gặp nhau từ Vô thức
Anh chừng như vương mang ..

Em như vần tuyệt tác
Dẫn nhạc, đưa vào thơ
Đêm Vô thường, mộng thực
Dắt đường anh trong mơ

Cứ mặc cho anh mơ
Say nhạc, say tiếng thơ
Muộn màng từ muôn thuở
Mong manh như ánh tơ …

680
Back