Lễ Rước Kiệu Hai Bà Trưng

Lễ Tế Nữ Quan

Giải Thưởng Học Sinh xuất sắc từ các Trung Tâm Việt Ngữ

Bằng Ban Khen

Thưởng Thức Văn Nghệ

Đơn Ca

Hợp Ca

Nhóm Kịch Trưng Vương

Trình Diễn Áo Dài

Back