Lễ Rước Kiệu Hai Bà Trưng

Lễ Tế Nữ Quan

Phát Thưởng Học Sinh xuất sắc từ các Trung Tâm Việt Ngữ

Văn Nghệ

Hình Ảnh Lưu Niệm

Hậu Đại Lễ - Họp Mặt tại Great Wall Buffet

Back