Dù nắng hay mưa

Mưa đang thổn thức bên thềm
Như em khi khóc, như em lúc hờn
Trời còn có cả những hôm
Mưa yên nắng nhạt làm buồn em yêu

Em anh hay khóc rất nhiều
Tại anh thêu dệt bao điều vu vơ
Dù là những nắng cùng mưa
Anh xin được đón được đưa em về

Kề tai anh nói em nghe
Thương em từ thuở lá me chưa vàng
Em hiền dưới mái Trưng Vưong
Anh sầu vơ vẩn bên đường Bỉnh Khiêm

Trời làm nắng gắt thêm lên
Anh mơ màng đến nên quên đem dù
Đột nhiên trời đổ cơn mưa
Đôi ta ướt đẫm như vừa sang sông

11 May 2006

Dat T Nguyen
Back