Hãy Nghĩ Mình Là Sóng
(Tặng các bạn TV )

Trong thời gian vô tận
Đời người khoảnh khắc thôi
Giữa không gian vô tận
Biết cội nguồn nơi đâu

Ta từ hư vô lại
Sẽ trở lại hư vô
Đời người khi xuôi tay
Biết về đâu người hỡi

Hãy nghĩ mình là sóng
Sẽ tan trong đại dương
Hãy nghĩ mình hạt sương
Thành hơi trong nắng sớm

Hãy là thanh âm nhỏ
Rơi cuối bờ hư không
Hãy là cơn gió thoảng
Tan giữa đời mênh mông

Phạm Ý thị Như
Back