Họp Mặt Trưng Vương Tại Việt Nam

Ngày 28 tháng 11 năm 2002, một bữa tiệc họp mặt đã được tổ chức tại nhà hàng Arnold với hơn 30 cựu nữ sinh Trưng Vương và 9 cựu giáo sư. Mai Khanh Lê Ngọc Phú đã đại diện Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California trao tặng cho Cô Vũ Thị Ninh, đại diện qúi Thầy Cô ở Việt Nam, số tiền 800 mỹ kim – như là môt chút gì kính nhớ đến công ơn các Thầy Cô - nhân dịp Xuân Qúi Mùi sắp đến.

Cô Vũ Thị Ninh và Cô Trần Túy Nga đã viết thư cảm ơn tất cả các cựu nữ sinh Trưng Vương.

Ðây là một kỷ niệm để đời trong hành trang của cựu nữ sinh Trưng Vương nói chung và của Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California Mai Khanh nói riêng trong lần về thăm quê mẹ Việt Nam vừa qua.
Back