Hôm Nay Tình Cờ
(HKL)

Hôm nay tình cờ
về thăm vườn cũ
vẫn người con gái
bên giàn hoa xưa

Ơi ngọn gió đưa
môi cười mắt liếc
hoa hồng tím biếc
Ơi người em thơ

Trong ngàn giấc mơ
còn xanh mộng với
giữa đời qua vội
còn ai nhớ - quên ?

Mãi vẫn là em
trăng mùa thiếu nữ
tận cùng ngôn ngữ
chẳng đủ lời nhau

Mãi mãi ngàn sau
hoa hồng vẫn tím
không lời thề hẹn
vẫn người năm xưa

Ngan ngát sóng đưa
hát lời biển gọi
người ơi có đợi
hôm nay tình cờ…

Phạm Ngọc
13/12/2002

Back