Dear Chị Mai Khanh,

Thành thật cám ơn chị đã cho tôi được coi web site của TV ở hai nơi. Web site TV thực hiện coi thật đẹp, có nghệ thuật cao về graphic design mầu sắc tươi mát, và có thể tả là hấp dẫn hơn đối với ai đã mở coi web site của cựu T.H. Trưng Vương hải ngoại.

Lộc Nguyễn LT.
Hội Ái Hữu Hồ Ngọc Cẩn

Back