Khúc Khích Nụ Cười

Tiếng khúc khích chan hòa niềm mật ngọt
Giọng hiền ngoan phủ kín ngập hồn tôi
Cho sống lại khung trời mơ ngày cũ
Ơi em ngoan vẫn dáng mộng học trò

Vẫn nhớ mãi nụ cười em "cắn chỉ"
Trên môi thơm vương nhẹ nét Đông Phương
Như tranh cổ ướp hồn tôi say ngất
Dáng ngoan em ẩn nét trời phương Đông

Tịnh Nhiên

(gửi đến Thanh Hằng , để nhớ anh Bình và chị Nga Dung
trong chuyến ghé SJ )

Back