Kỷ Yếu Trưng Vương nhắn tin

Trong tinh thần mở rộng vòng tay tìm đến nhau, xin thân mời tất cả các chị, các bạn ( bảo đảm không kỳ thị ….mầu da, dung nhan…và địa phương) tham gia vào trang Kỷ yếu Trưng Vương để tìm lại người xưa,… tình xưa và cũng để trang điểm cho web Trưng Vương thêm ..duyên dáng…gợi cảm

Xin đóng góp bằng cách:

 1. Hình chụp riêng (xưa và nay)
 2. Tên Họ (xưa và nay)
 3. Sinh Nhật (không cần ghi năm sinh)
 4. Ðiạ chỉ email (email address)
 5. Năm ra trường Trưng Vương ( trong thập niên 1970+, 1960+, ….)
 6. Số điện thoại (nếu muốn)

Tất cả các chi tiết trên xin gởi về:

 1. tvkyniem@yahoo.com
 2. hoặc: TRƯNG VƯƠNG ALUMNAE ASSOCIATION
  P.O. BOX 6073
  Huntington Beach, CA 92615-6073
  USA
Back