Lá me bay

Autumn's in the air
Anh ngồi nhớ lá me
Nhớ Kling ưa bắn sẻ
Nhớ guốc Ti hăm he

Nhớ XuXe mềm tỉ
Nhớ Cắn Chỉ trăng nghiêng
Nhớ Tịnh Nhiên khúc khích
Nhớ Cúc hiền thích ru

Nhớ Mỹ nương thù bão
Nhớ sweet Sơn mật ngào
Nhớ Lúm, Lờ Hè trước
Nhớ Pink “dược” Brother

Nhớ Thu Thủy hòn bi
Nhớ răng rứa Yugi
Nhớ Hạnh, Nương, Phú Lít
Nhớ ông 7, ông Tee

Nhớ đâu …sao mà nhớ
Nguyễn Bỉnh Khiêm xa mờ
Hoa me chờ cánh bướm
Bay xứ nao…bây giờ……….

Đan Bách
4/4/2003

Back