Lễ Vu Lan

Chùa đông người xôn xao
Rộn vui tiếng mời chào
Riêng tôi lòng tan tác
Buồn dâng nỗi nghẹn ngào

Hôm nay Lễ Vu Lan
Người hỏi - có còn Mẹ
Hoa hồng nào cài áo
Diễm phúc xưa bay cao

Thưa. . tôi không còn Mẹ
Hoa trắng nhận trên tay
Run run cài lên áo
Nước mắt nhạt nhòa cay

Bàn thờ nhẹ khói hương
Dáng Mẹ lung linh gầy
Xót xa phận mất Mẹ
Hoa trắng . .
Ðời buồn thay!

AM
Back