TRƯNG VƯƠNG XƯA

Rồi qua một giấc mơ màng
Em chiều dong tóc đã sang tháng hè
Con đường ngập bóng lá me
Áo dài tà trắng đỏ hoe phượng chào

Quấn qua quấn quít lao xao
Mắt theo nhìn mắt hôm nào học ra
Thương em guốc nhỏ ngọc ngà
Thương em tay chiếc cập da ngập ngừng!

Tv Nguyễn thị Công Chúa Tú Cầu
Back