Em như một nụ...tình
(Thân tặng nhóm chợ vỡ lao xao!)

Một ngày không lên Web
Lòng ta buồn muốn chết
Ra vô như đi chợ
Vui như được quà Tết!

Hẹn hò cùng các mợ
Như trẩy hội mùa Xuân
I-meo như chợ vỡ
Rúc rích nhớ và thương

Mà không thương sao được
Bạn cũ với trường xưa
Tìm nhau qua vùng Web
Cả một trời ấu thơ

Nói một lời không đủ
Viết nghìn chữ chả dư
Gởi gấm tình cũ mới
Mạng lưới nhỏ Trưng Vương

Mỗi ngày mỗi vấn vương
Em Trungvuongus.com
Là tình thân, tuổi đời san xẻ
Là ngày xưa, mộng của vàng son!

MO
Back