Ðôi lời tâm sự

của Người Tình có và không Chân Dung

Trưng Vương, khung cửa yêu thương
Dù nắng hay mưa
Tìm Mơ
Dáng Thu Xưa 2
Thân tặng các Thiên Thần Trưng Vương
Gởi cho anh
Vào thu
Dáng Thu Xưa 1
Bâng khuâng
Cố nhân
Xin Lỗi Em
Hôm Nay Tình Cờ
Tháng Mười
Lá me bay
Rể hụt Trưng Vương
Em gái Trưng Vương
Tình Sử
Ngày Xưa
Bé Dấu Yêu Trưng Vương
Tôi Đòi Tình Tôi Lại….
Mơ Áo Trưng Vương
Cô bạn bé nhỏ
Gửi Người Tình Lỡ
Bài Thơ Không Tên
Cám Ơn Em!
Viết Cho Bích
Còn Mãi Hư Vô …
Chuyện Tình Thơ
Tỏ Tình mí Khánh Linh

Back