Nhớ Trưng Vương…

Chạnh lòng nhớ tới mái trường xưa
Áo trắng Trưng Vương thủa dại khờ
Có bạn có bè vui tuổi nghịch
Lúc mày lúc tớ giận trời mưa
Trường cũ hoang vu chim bỏ tổ
Lớp xưa vắng lạnh nhện giăng tơ
Thoảng nghe trong gió buồn thu thảo
Cánh điệp vờn ai… một giấc mơ

Nguyệt Minh (TV 63-70)

Back