Nhớ con

Con đi còn nhớ mẹ không ?
Ngồi bên khung cửa mẹ đong giọt sầu
Trời buồn không tại mưa ngâu
Trời buồn không tại dãi dầu gió sương
Con đi theo mộng bốn phương
Mẹ già giọt lệ như sương não nùng
Ngồi mơ tới phút tương phùng
Nhìn con thỏa lúc sầu đông ngóng chờ
Thời gian thoang thoáng cơn mơ
Tóc mai xưa đã bạc phơ ngã màu
Giòng đời lắm cuộc biển dâu
Con về bóng mẹ còn đâu bên thềm…

UyênHa
Back