Nhớ Về Trường Cũ

Bao năm xa cách mái trường xưa
Hình ảnh thân thương chẳng xóa mờ

Lối cũ me xanh lồng bóng mát
Thềm xưa phượng đỏ dệt niềm mơ
Lời thầy tha thiết còn vang vọng
Nghĩa bạn thâm sâu khó lạt lờ

Nhớ thuở vàng son đầy ước mộng…
Bồi hồi man mác chạnh hồn thơ!

Thùy Dương
(Cô Vân Nhung, giáo sư Trưng Vương cũ)

Back