Mai Khanh thân mến:

Cám ơn Mai Khanh đã có nhã ý để cho các Hội Ái Hữu có dịp link vào site của Trưng Vương, một website đẹp tuyệt vời và rất sáng sủa, hơn site của Petrus Ký chừng 100 lần, hay hơn.
Ðiều này có lẽ sẽ nhường cho Ban Chấp Hành Petrus Ký mới để họ lo, chứ cá nhân tôi, không cáng đáng nổi, không những về tiền bạc (có lẽ khoảng $15-$20/tháng), mà còn về professional web design nữa.
Ðể khi gặp lại Mai Khanh sẽ hỏi cách làm sao để web được đẹp như vậy…

Hẹn gặp lại các bạn.
Lâm Mỹ Hoàng Anh
Ban Ðại Diện Hội Petrus Ký

Back