Tình Sử
(người VTT viết tặng một người TV)

…Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy chăng… (thơ Bùi Giáng)

Tình tôi một chín bảy mươi
Lời chưa dám ngỏ, em cười vai rung
Lòng tôi chợt bỗng mông lung
Mơ tan buổi học em cùng sánh vai

Tình tôi một chín bảy hai
Chiều bên ghế đá tay ai ngại ngần
Nắng làm mưa bỗng bâng khuâng
Ngây ngô tôi lỡ, phân vân em là

Tình tôi một chín bảy ba
Chiều qua thư viện, tôi xa em rồi
Thôi thì cứ để mây trôi
Ðể xôn xao lặng, để xa xôi lòng

Tình tôi một chín bảy lăm
Ðắng cay chưa thắm, xa xăm dặm trường
Từ em đã vượt trùng dương
Tôi qua ngõ vắng vô thường nhớ ai…

Tình tôi hai lẻ lẻ hai
Ba mươi năm tưởng phôi phai tháng ngày
Tình em sao vẫn không thay
Vẫn nghe ấp úng bên tai điều gì

Tình tôi thế kỷ qua đi
Vẫn trong bóng núi dị kỳ dáng em

Nguyên Thường
Back