NGÀY XƯA

Ngày xưa em học Trưng Vương
Nhưng anh chẳng dám đến trường em đâu

Anh là cậu học trò nghèo
Vùi đầu sách vở sáng chiều thu đông
Dám đâu mơ chuyện theo em
Ðạp xe đường Nguyễn Bỉnh Khiêm áo dài

Chỉ lo không học thuộc bài
Ði thi trượt vỏ tương lai mịt mơ`
Lên đường Thủ Ðức chiều mưa
Hay là Ðồng Ðế mà chờ lên lon

Cho nên em gái Trưng Vương
Chỉ là cơn mộng vấn vương sớm chiều
Cho nên chẳng dược em yêu
Cho nên chẳng được sớm chiều đón đưa

“ Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu ”
Bây giờ mới được hát ru người tình.

CVA Kim Vũ
Back