Thao Thức

Có ai nghe thấy ngót chân đêm
Như giọt sương khuya thấm đất mềm
Ðêm yên lặng quá người an giấc
Riêng tôi thao thức khóc sao rơi

Có ai khơi hộ ánh trăng lên
Dáng trăng hiu hắt đứng bên thềm
Hồn trăng thấp thoáng mờ hư ảo
Cùng gió bên song trăng thở than

Tôi ước mơ gió thật lặng yên
Chìm đắm trong mây ánh trăng mềm
Tìm trong thinh ảnh lung linh nến
Thoang thoảng khói bay giấc u miên

Ðêm nay tôi ngủ giấc triền miên
Trốn tránh nhân gian trốn u phiền
Kiếp sau sẽ trả định mệnh khổ
Vướng nợ nhân gian kiếp truân chuyên

Có ai giúp tìm được mẹ tôi
Giã biệt nhân gian lặng lẽ rời
Ngơ ngẩn chồng yêu con thương khóc
Mẹ ở chân mây ở cuối trời

Có ai giúp tôi tìm con thơ
Ngày ấy ra đi chẳng thấy về
Thương con dạ xót tim tan nát
Chờ mãi con yêu mắt đã mờ

Có ai giúp tôi nuôi hai con
Cho tôi tâm tịnh giấc thu ngàn
Nương gió theo trăng về chín suối
Kiếm mẹ tìm con cõi Niết Bàn

am
Back