những khuôn mặt xưa và nay của cựu nữ sinh Trưng Vương rời mái trường thân yêu trong

thập niên 1950

Nguyễn Phương Anh

Đỗ Thị Chúc

Nguyễn Thị Đức

Sinh nhật: 12 Tháng 10
(Cựu Nữ Sinh Trưng Vương và trở thành Giáo Sư Trưng Vương)
Đoạn đường với Trưng Vương:
Ra Trường TV: 1956
Giáo Sư Trưng Vương: 1960 - 1982
Điện Thoại: (714) 537-4540

Đoàn Thị Quý

Trương Anh Thụy

Âu Thúy Toàn

Phạm Lệ Tuyết

(Cựu Nữ Sinh Trưng Vương và trở thành Giáo Sư Trưng Vương)
Đoạn đường với Trưng Vương:
Ra Trường TV: Thập niên 1950 +
Cư ngụ: Wyoming, Hoa Kỳ

Lê Tuyết Yên

Tên (xưa): Lê Tuyết Yên
Tên (nay): Vũ Tuyết Yên
Sinh nhật: November 7th
Ra trường: TV 1959 (A1)
Nghề Nghiệp: Dược Sĩ
Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California Nhiệm Kỳ 1994 - 1996.
Địa Chỉ Liên Lạc:
First Pharmacy
9262 Bolsa Avenue, Suite A
Westminster, CA 92683 USA
Điện Thoại: (714) 896-9518
Email: yte@hotmail.com

Back