những khuôn mặt xưa và nay của cựu nữ sinh Trưng Vương rời mái trường thân yêu trong

Thập niên 1960

Nguyễn Phương Anh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 58-65

Thúy Anh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+
Cư ngụ: Nam California, Hoa Kỳ

Nguyễn Tú Anh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 54-60

Bùi Băng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Phạm Vân Bằng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+
Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 1992-1994
Nghề nghiệp: Giáo Sư Anh Văn
Cư ngụ: Nam California, Hoa Kỳ
vbnguyen2004@yahoo.com

Lê Thị Bảo

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 58-65

Lê Thị Bê

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+
Cư ngụ: Nam California, Hoa Kỳ

Từ Thị Bình

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Trần Thị Can

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 58-65

Nguyễn Hải Châu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Lê Kim Châu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 55-62

Trần Minh Châu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 60-63

Nguyễn Kim Cúc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 55-62

Lê Minh Thu Cúc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 61-68
. Ban A

Ngô Kim Dung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Nguyễn Kim Dzung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Nguyễn Kỳ Dung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 55-63

Nguyễn Ngọc Dung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 55-62

Vũ Nga Dung

Tên Xưa: Vũ Nga Dung
Tên Nay: Jane Nga Dung Nguyễn
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 61 – 68
Địa Chỉ: Alpha, Realtors
7447 Harwin Dr., Suite 216
Houston, TX 77036
Điện Thoại: (713) 781-0323

Bùi Mỹ Dương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 53 – 60
Đệ Thất: TV Hà Nội
Sinh nhật: 10 tháng 8
Cư ngụ: Irvine, Nam California
nnc586@hotmail.com

Nguyễn Thị Đào

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Hà Thị Đại

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Nguyễn Thu Giang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61

Nguyễn Thị Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Bích Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn thị Bích Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ra trường: 1968
Cư Ngụ: Nam California

Phạm Đan Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn Minh Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ra trường: 1968
Nghề nghiệp: Software Engineer
Cư Ngụ: Nam California

Nguyễn Thanh Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 54-62
Sinh nhật: 10 tháng 8
Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 1988-1990
Địa Chỉ: 2509 N. Fresno Street
Fresno, Ca 93793
Điện Thoại: (559) 227-5239
yhanguyen@yahoo.com

Phan Thúy Hải

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Nguyễn Lệ Hằng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa: 54-60
Cư Ngụ: Nam California

Ngô Thu Hằng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 1961 - 1968
. Đệ Thất - Đệ Nhất: AP1

Nguyễn Kỳ Hạnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 55-62
Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 2004-2006
Cư Ngụ: Nam California, Hoa Kỳ
sonhanh@aol.com

Nguyễn Thị Liên Hoa

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 62-69

Hứa Ngọc Hoa

Tên xưa: Đỗ Ngọc Hoa
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 60-67

Nguyễn Thúy Hòa

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 60-67
Sinh nhật: 10 tháng 7
Tổng Thư Ký Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 2002-2004 và 2004-2006
Cư Ngụ: Nam California, Hoa Kỳ
hoanguyen48@netzero.com

Nghiêm Thị Hiếu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-62
. Cư ngụ: Irvine, Nam California

Hoàng Lan Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa: 60-67
Nghề Nghiệp: Dược Sĩ
Cư Ngụ: Nam California, Hoa Kỳ

Vương Lan Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-61

Ngô Thị Nam Hy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-62

Nguyễn Cung Thị Hỷ

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-62

Kathy (Khương) Trần

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa: 61-68
kathytran337@hotmail.com

Nguyễn Cẩm Khanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-61
. Cư ngụ: Westminster, nam California
khanhcam@aol.com

Nguyễn Kim Khanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Nguyễn Kim Tú Khanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn Thị Lệ Khanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+
. Cư ngụ: Resida, nam California

Phạm Thị Kim

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa: 53-60
Sinh nhật: 15 tháng 5
Nghề Nghiệp: : Nội trợ
Gia đình: Chồng, 6 con & 4 cháu nội, ngoại
Cư Ngụ: San Diego, Nam California, Hoa Kỳ

Lê Thị Kỳ

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Nguyễn Thị Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn Bạch Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 55-62
Sinh Nhật: 10 tháng 7
Cư ngụ: Westminster, Nam California
Điện Thoại: (714) 894-5655
E-mail: lanahoang2001@yahoo.com

Lê Hồng Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+
. Cư ngụ: Westminster, nam California

Nguyễn Phương Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+
. Cư ngụ: Tustin, nam California

Nông Thị Hồng Lập

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 55-62
Sinh Nhật: 4 tháng 2
Phó Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 2002-2004
Địa Chỉ: 8903 HANNIGAN COURT
TAMPA , FLORIDA 34626
Điện Thoại: (727)487-3434
E-mail: lapclaudio@yahoo.com

Vũ Thị Lệ

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 58-65

Hà Thị Liên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65
. Đệ Nhất: C

Nguyễn Bích Liên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Hoàng Kim Liên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Vũ Phương Liên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Đỗ Thúy Liễu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-62

Nguyễn Bích Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Vương Bích Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65
. Đệ Nhất: C

Hương Kiều Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa: 58-65
Cư ngụ: Kansas, Hoa Kỳ

Lê Ngọc Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 53-60
Sinh Nhật: 5 tháng 8
E-mail: thuan@thuytu.com

Trần Thị Lợi

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa: 58-65
. Đệ Nhất: C

Phạm Kim Long

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 53-60
. Cư ngụ: Houston, Texas, Hoa Kỳ
E-mail: klvu@earthlink.com

Dương Thị Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Phùng Thị Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn Kim Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên60+

Đặng Tuyết Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Lê Tuyết Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Lê Tuyết Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+
Phó Thủ Quỹ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2002-2004
Cư ngụ: Nam California, Hoa Kỳ

Phạm Thị Tuyết Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61

Lê Minh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Trần Thanh Minh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Vũ Tố Minh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-62

Back