những khuôn mặt xưa và nay của cựu nữ sinh Trưng Vương rời mái trường thân yêu trong

Thập niên 1960

Nghiêm Thục Nhàn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Hà Hồng Nhạn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 57-64

Bùi Thị Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Phạm Thị Nga

Biệt Hiệu: Bích Huyền
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 54 – 61
Điện thoại: (714) 891-1289
(714) 402-2189 (Cell)
Cư ngụ: Irvine, Nam California
E-mail: bichhuyen36@hotmail.com

Nguyễn Tuyết Ngọc

Tên Xưa: Vũ Tuyết Ngọc
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa 55-62
Sinh nhật: 8 tháng 1
Thủ Quỹ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 2002-2004 và 2004-2006
Địa Chỉ: Anaheim, California
E-mail: vutuyetngoc2002@yahoo.com

Lê Thị Uẩn Ngọc

Sinh nhật: ngày 23 tháng 7
Đoạn đường với Trưng Vương:
TV 1953-1957
Đệ Thất: B4 (Hà Nội)
Đệ Lục - Đệ Ngũ: B4 (Saigon)
Đệ Tứ: B2 (Saigon)
Nghề nghiệp: Làm ở Thư Viện trường Trưng Vương (73-75), Thư Viện trường Cấp 2 Trương Công Định, Bình Thạnh, Saigon (75-95).
Gia Đình: Có chồng và 4 con trai, hai cháu nội (1 trai, 1 gái). Lang quân từ trần trong trại cải tạo.
Sở thích: Liên lạc với bạn bè
Địa chỉ liên lạc: Số 119 Chung cư 234 Phan văn Trị, Phường 11- Quận Bình Thạnh Saigon
Điện Thoại: 08-08-8 060050

Nguyễn Thị Tân Nguyên

Sinh nhật: ngày 01 tháng 7
Đoạn đường với Trưng Vương:
TV 1953-1960
Đệ Thất: B3 (Hà Nội)
Đệ Lục - Đệ Ngũ: B3 (Saigon)
Đệ Tứ: B2 (Saigon)
Đệ Tam – Đệ Nhị: C (Saigon)
Nghề nghiệp: Nội trợ
Gia Đình: Có chồng và 3 con (2 trai, 1 gái), hai cháu nội trai . Lang quân đã từ trần từ năm 2002.
Sở thích: Thích hoa và cây cảnh - Thích diện quần áo đẹp - Thích liên lạc với bạn bè xưa
Địa chỉ liên lạc: Số 84/136 Tôn Thất Hiệp - Phường 13 - Quận 11 - Saigon
Điện Thoại: 08-08-8582037
E-mail: nttnguyen@hcm.vnn.vn

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tên Xưa: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Tên Nay: Mindy Nguyệt Nguyễn
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất – Đệ Tứ: A2
. Đệ Tam – Đệ Nhất: C
Sinh Nhật: 4 tháng 12
Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 1998-2000
Địa Chỉ: Pacific Immigration Law Office
10288 Westminster Ave
Garden Grove, CA 92843
Điện Thoại: (714) 539-3999
E-mail: pilo@Lawyer.com

Nguyễn Thị Nhuận

Biệt Hiệu: Như An
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+
Nghề nghiệp: Bác Sĩ Y Khoa
Cư ngụ: Nam California, Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Nhung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61

Ngô Kim Nhụy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61
Cư ngụ: Austin, Texas, Hoa Kỳ

Phạm Thị Quang Ninh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-62
Sinh nhật: 11 tháng 12
Cư ngụ: Ventura County, Bắc Los Angeles
Điện thoại: (805) 498-9415
Tác giả: Hồi Ký Cùng Nhau Trôi Nổi; Tiểu Luận Đời Sống Gần Trong Xã Hội Xa. Truyện ngắn: Anh Mới Biết Yêu Lần Đầu, viết chung với TV Phương Lan
E-mail: qninhphamha@earthlink.net

Hà Cửu Nương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV thập niên 1960+

Trần Kim Oanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65
Cư ngụ: Illinois, Hoa Kỳ

Tiêu Pha

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Lê Minh Phú

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Nguyễn Thị Phúc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 60-67
Sinh nhật: 6 tháng 5
Địa chỉ: 7822 Westminster
Westminster, CA 92683
Điện thoại: (714) 896-0223

Trần Vũ Phúc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn Thị Phụng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn Lan Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-63

Đỗ Mai Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 60-67
Sinh nhật: 15 tháng 1
Cư ngụ: Nam California

Võ Mộng Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Nguyễn Song Phượng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61

Phương Quỳnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-62
Cư ngụ: Tampa, Florida, Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Tâm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61
Cư ngụ: Santa Barbara, California

Nguyễn Thị Mộng Tâm

Tên (xưa): Nguyễn Thị Mộng Tâm
Tên (Nay): Cindy Tâm Đỗ
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 60-67
Sở thích: Nấu nướng và Họp bạn
Trưởng ban Nghi lễ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2002-2004
Điện thoại: (714) 891-1289
(714) 402-2189 (Cell)
Cư ngụ: Westminster, Nam California
E-mail: cindytamdo@yahoo.com

Nguyễn Ngọc Tâm
Biệt hiệu: Hai lần Tango

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54- 61
Gia đình: Định cư tại California, USA
E-mail: ngoctamle41@yahoo.com

Đỗ Hà Thanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61
Sở thích: Nhậy cảm, yêu thơ, nhạc, thích nghe phiếm luận, khôi hài.
Thích ăn quả na bở VN.
Trưởng Ban Thông Tin Văn Hóa Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2002-2004
Cư ngụ: Nam California, Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Tên nay: Ngô Nguyên Thanh
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 61-68
Cư ngụ: Torrance
Email: ngocthanh6168@yahoo.ca

Phạm Thị Thảo

Bút hiệu: Thảo Nguyên
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 53-60

Dương Vân Thu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 1960
. Sinh nhật: 9 tháng 8
Cư ngụ: Nam California

Vũ Thị Thuận

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 59-66

Nguyễn Thị Thục

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Hồng Thủy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Thập niên 60+

Trần Thục

Tên (xưa): Trần Thục
Tên (Nay): Christine Thục Trần
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 61-68
Cư ngụ: Nam California , Hoa Kỳ

Nguyễn Mộng Thúy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55- 62
Cư ngụ: Nam California

Đỗ Kim Toàn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ra Trường 1962
Sinh nhật: 15 tháng 1
Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 1990-1992 và 1996-1998
Đương kim Hội Trưởng hội phụ nữ Việt Nam California
Địa chỉ: Tana Pharmacy
10512 Bolsa Avenue
Westminster, CA 92683
Điện thoại: (714) 554-4124
Email: kimtoando@hotmail.com

Trần Phương Trâm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 54-61

Đặng Đoan Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất – Đệ Nhất: A2
. Niên khóa: 60-67
Sinh Nhật: 27 tháng 9
Độc thân tại chỗ
Sở thích: Nghe nhạc, nấu ăn, shopping
Nghề nghiệp: Electronic Technician
Trưởng ban Tiếp Tân Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 2000-2004
Địa chỉ: Huntinton Beach, California
Điện thoại: (714) 841-2728
Email: ddoantrang@yahoo.com

Nguyễn Tuyết Trinh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 55-62

Vũ Bội Tú

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa 56 - 62
Sinh nhật: 6 tháng 11
Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm Kỳ 1982-1988
Sáng lập viên hội cựu nữ sinh Trưng Vương Nam California
Điện thoại: (714) 379-9314

Trần Cẩm Tú

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Bùi Thị Tuất

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65

Nguyễn Hồng Tước

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. TV Thập niên 60+

Trần Thị Tuyết

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65
Đệ Nhất: C

Hoàng Thúy Vân

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất – Đệ Nhất: A2
. Niên khóa: 55-60
Sinh Nhật: 21 tháng 4
Cư ngụ: Nam California
Điện thoại: (714) 839-4298
(714) 697-4773 (Cell)
Email: vanhoangthuy@yahoo.com

Hà Thị Ngọc Yến

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 58-65
Cư ngụ: San Jose, Bắc California
Gia cảnh: Chồng, ba con trai và bốn cháu Nội
Sở thích: Vẽ tranh, chụp ảnh, nấu ăn và, du lịch
Email: yenhado@gmail.com

Back