những khuôn mặt xưa và nay của cựu nữ sinh Trưng Vương rời mái trường thân yêu trong

Thập niên 1970

Đỗ Thị Phương Nam

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Hoàng Phương Nam

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Đặng Thị Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Tạ Thị Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Đặng Bích Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A1

Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Tên (xưa): Nguyễn Thị Nguyệt Nga
Tên (hiện nay): Mai Nguyễn
Sinh nhật: 11 tháng 9
Ra trường: 1974

Phương Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu: 1967-1974
Cư ngụ: Virginia State

Trần Phương Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A3

Nguyễn Quỳnh Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A4

Nguyễn Thục Thúy Nga

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 20 tháng 12

Phạm Bích Ngà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Trần Thị Ngọc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Định cư tại San Jose, California
dzngan@hotmail.com

Trương Thị Minh Ngọc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư ngụ: Nam California

Đỗ Thị Thanh Nguyên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Dương Như Nguyện

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Lê Thị Minh Nguyệt

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Đệ Thất – Đệ Nhất: A3
Ra trường: 1970
Cư ngụ: Việt Nam

Đinh Thị Nhàn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
Đệ Nhất: A4

Nguyễn Vũ Nhàn

Tên xưa: Vũ Thị Nhàn
Tên nay: Nguyễn Vũ Nhàn
Sinh nhật: Ngày 21 tháng 8
Ra trường: 1971
Ðiện thoại: (714) 841-1804

Vương Hồng Nhạn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974

Bùi Thị Nhơn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu: 1964-1971
Ðệ Thất – Ðệ Nhất: A2
Sinh nhật: 28 tháng 9
Sở thích: Bóng bàn, Nhạc Tiền chiến
Ðiện thoại: (714) 520-7937
Cư ngụ: Nam Cali
Email: thinhon71@yahoo.com

Phan Thị Kỷ Niệm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ðệ Thất – Ðệ Tứ: A3
(Rời trường năm 1967 chuyển lên Lâm Đồng)
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 1 tháng 5
Gia đình: Định cư tại Texas, USA
Email: anniem@ih2000.net

Trần Tiểu Nương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. 1970-1973 (chuyển từ Lê văn Duyệt)
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California Nhiệm kỳ 2002-2004
Trưởng Ban Văn Nghệ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2004-2006
Ra trường: Thập Niên 1970+

Chu Hoàng Oanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 30 tháng 3
Gia Ðình: Ðịnh cư tại California, USA
Email: oanh_chu@yahoo.com

Doãn Kim Oanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhị: B1
. Ðệ Nhất: B
Ra trường: mùa hè đỏ lửa
Nghề Nghiệp: Công Chức
Email: kimoanhdoan@yahoo.com

Lưu Kim Oanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A2
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 27 tháng 3
Gia Ðình: Ðịnh cư tại Bắc California, USA
Email: dznguyen52@hotmail.com

Mai Kim Oanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
Đệ Nhất: A4

Nguyễn Kim Oanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ban A
Ra trường: 1970

LÊ Thị NGỌC PHÚ

Tên (xưa): LÊ Thị NGỌC PHÚ
Biệt danh (xưa): PHÚ LÍT
Tên (hiện nay): MAI KHANH , MAI KHANH LÊ NGỌC PHÚ, PHÚ LÊ
Bút Hiệu : VÀNH KHUYÊN , TÍ CÔ NUONG , NGUỜI MÊ LINH...
Sinh nhật: April 1
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Từ Ðệ Thất Ðến Ðệ Nhất : TRƯNG VƯƠNG ( A1)
Ra trường: ThậP NIÊN 1970+
Nghề Nghiệp: SOCIAL WORKER II ; REAL ESTATE AGENT
NGHỀ TAY TRÁI : KỊCH SĨ , CA SĨ , VĂN SĨ , THI SĨ , LỰC SĨ V.V...
HỘI TRƯỞNG HỘI CỰU NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG NAM CALIFORNIA
NHIỆM KỲ 2002-2004 và 2004-2006
Ðịa chỉ: PO BOX 6073
HUNTINGTON BEACH ,CA 92615-6073
USA
Ðiện thoại : (714)504-4936
Email: maikhanhlengocphu@yahoo.com

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư ngụ: Texas

Nguyễn Anh Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
Đệ Nhất: C

Trịnh Thị Cúc Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Định cư tại Windsor, Ontario, Canada
hpham4@cogeco.ca

Nguyễn Lan Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
Đệ Nhất: A4

Lê Thị Mai Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970

Ðỗ Thị Thu Phương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: AP1
Ra trường: 1970
Gia đình: Du học và định cư tại Montreal, Canada từ năm 1971
Email: tphuong_p1@yahoo.com

Lý Thị Phượng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 30 tháng 10
Gia Ðình: Ðịnh cư tại Úc
Email: phuonggoden@hotmail.com

Lê Thị Anh Phượng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: P1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: AP1
Ra trường: 1972
Đặc điểm: Nam kỳ thứ thiệt
Gia Ðình: Ðịnh cư tại Canada (xưa)
California (nay)
Email: mypurplehat@yahoo.com

Nguyễn Thị Kim Phượng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Vũ Thị Loan Phượng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+
Cư ngụ: Houston, Texas

Trần Thị Thế Phượng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: P1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: AP1
Ra trường: 1972
Gia Ðình: Ðịnh cư tại Pháp Quốc
Email: hoanhtai1@yahoo.fr

Nguyễn Minh Quang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: AP2
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1970
Gia Ðình: : Du học và định cư tại Pennsylvania, USA
Email: minhquangtv@hotmail.com

Lê Thị Ngọc Quí

Sinh nhật: 1 tháng 12
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất – Đệ Nhất: A4
Niên khóa: 68 – 75
Sở thích: Văn nghệ, Thể thao
Cư ngụ: Gia Nã Đại (Canada)
Điện thoại: (612) 592-1058
Email: phikhanh_nguyen@hotmail.com

Trương Thị Quý

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư ngụ: Bắc California

Phạm Bùi Lệ Quỳnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A1
Ra trường: 1972
Cư ngụ: Nam California

Trương Thị Như Quỳnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A4

Lê Minh Ngọc Quỳnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư ngụ: Germany

Trần Thị Sam

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Dương Thị Sang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Nhất: A2
Ra trường: 1970
Cư ngụ: Montreal, Quebec, Canada
Email: sanghien@yahoo.com

Ngô Thị Sinh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Đệ Tứ: A2
. Đệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Nghề nghiệp: Godautre Uc
Tốt nghiệp: Đại Học Sư Phạm VN ban Việt Hán
Bachelor of Teaching, Sydney University, Australia
Sinh hoạt: Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương NSW Úc Châu, nhiệm kỳ 2003-2005
Cư ngụ: Sydney – Úc Châu
Email: tvsinhngo@yahoo.com.au

Lê Thị Bảo Sơn

Sinh nhật: 2 tháng 1
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A1
Ra trường: 1972
Ðịa chỉ: Nam California
Email: pikakile@socal.rr.com

Nguyễn Minh Tâm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia Ðình: : Saigon, Vietnam

Vũ Minh Tâm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia Ðình: : Định cư tại California, USA
Email: mttv6370@aol.com

Tố Thanh Tâm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A4

Lê Thị Thanh Tâm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A6
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A4
Ra trường: 1972
Bút hiệu: Lê trường thị Vương Mỵ - Gia Bình Vân Nga
Gia Ðình: : Định cư tại Holland với chồng và 2 con
Nghề nghiệp: Giáo viên cho trẻ Việt Nam tại Holland
Email: thanhtamle5@yahoo.com

Nguyễn Thị Thanh Tân

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. 1967 - 1974
Sở thích: Thích Bạn, thích Du lịch
Sở trường: Dance, Văn nghệ
Ðịa chỉ: Costa Mesa, Nam California

Nguyễn Chính Thái

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 29 tháng 5

Nguyễn Thị Thanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Định cư tại Texas, USA
Email: kristythanh@yahoo.com

Hoàng Kim Thanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 11 tháng 9
Gia đình: Saigon, Việt Nam
Email: thanhkh@hotmail.com

Nguyễn Minh Thanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973
Cư ngụ: Nam California

Nguyễn Phương Thảo

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Cư ngụ: Michigan, USA

Hoàng Vi Thảo

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+
Cư ngụ: Nam California

Hoàng Viết Thịnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Tứ: A3
Ra trường: 1970

Phạm Thoa

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Nguyễn Ánh Thu

Sinh nhật: 7 tháng 8
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A2
Ra trường: 1972
Email: bigben458@yahoo.com

Nguyễn Thị Hoài Thu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974

Lưu Nguyễn Kiều Thu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. 1968-1975
Cư ngụ: Virginia State

Hoàng Kim Thu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Nguyễn Thị Minh Thu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: AP1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C (Lê Văn Duyệt)
Ra trường: 1970
Gia đình: Du học và định cư tại Montreal, Canada từ năm 1970
Email: Minh-Thu.Nguyen@polymtl.ca

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C
Cư ngụ: California

Nguyễn Thanh Thùy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A1
. Đệ Tam – Đệ Nhị: B1
. Đệ Nhất: B
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 24 tháng 2
Nghề Nghiệp: Programmer
Gia đình: Định cư tại Oregon, Hoa Kỳ

Đinh Thanh Thủy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C

Trịnh Ðoàn Thu Thủy

Tên (xưa): Ðoàn Thị Thu Thủy
Sinh nhật: DEC 12
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B1
Ra trường: 1972
Nghề Nghiệp: Accounting
Gia đình: Chồng CVA69, hai con trai
Ðịa chỉ: Fountain Valley, California 92708
Email: thuytrinh53@yahoo.com
Website: http://baythuy.tripod.com/Web_page_1/Page_1x.html
http://baythuy.netfirms.com/Web_page_1/Page_1x.html

Ngô Bảo Trâm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Lê Thị Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Vũ Bội Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Thập Niên 1970
Ðiện thoại: (714) 379-9314
Cư ngụ: Nam California

Bùi Diệu Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Trần Diệu Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư ngụ: Nam California

Bùi Mỹ Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 1963 – 1970: AP2
Cư ngụ: MONTREAL CANADA
Email: mytrangbui@yahoo.com

Nguyễn Mỹ Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Vũ Thị Quỳnh Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Nguyễn Thị Tuyết Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A4
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A3
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 1 tháng 5
Email: ttranguyen15@yahoo.com

Nguyễn Thị Trinh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 1 tháng 8
Cư ngụ: Việt Nam

Trần Thị Tuyết Trinh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C

Lê Thị Anh Tú

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A5

Hoàng Trung Thị Kim Tuấn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A5
Ra trường: 1972
Cư Ngụ: Canada
Email: kimtuan53@yahoo.ca

Nguyễn Thị Ẩm Túy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư ngu: Việt Nam

Phạm Đào Bạch Tuyết

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
Cư ngụ: Nam California
Nghề nghiệp: Luật Sư

Vũ Thị Giáng Tuyết

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A4

Dương Bích Uyên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A4

Lưu Bích Vân

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A2
Ra trường: Thập Niên 1970
Cư Ngụ: San Diego, Nam California
Email: bichvan_luu@yahoo.com

Trần Thị Kim Vân

Tên (xưa): Trần Thị Kim Vân
Tên (hiện nay): Nguyễn Trần Kim Vân
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A2
. Ðệ Tam - Ðệ Nhị: B1
. Ðệ Nhất: A4
Ra trường: 1972
Email: kimvan999@yahoo.com

Phạm Thị Thanh Vân

Tên (Trưng Vương): PHẠM Thị THANH VÂN
Tên (hiện nay): VÂN MacNICHOL
Biệt danh (xưa): VÂN ÐEN
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A1
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 17 tháng 7
Nghề Nghiệp: Information Specialist/Librarian
NGHỀ TAY TRÁI : Web Page Designer
Cư ngụ: Nam Cali
Gia đình: cùng chàng từ 1983
Email: vmac5@cox.net

Nguyễn Thị Tường Vân

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974

Phùng Kim Vy

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Lê Thị Xuân

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970

Nguyễn Thị Trường Xuân

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C

Phạm Thị Như Ý

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Tứ: AP2
. Đệ Tam – Đệ Nhị: B
. Đệ Nhất: AP1
Niên Khóa: 1965 - 1972
Cư ngụ: Việt Nam
E-mail: ythinhu2002@yahoo.com

Nguyễn Kim Yến

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ban C
Ra trường: 1974

Back