những khuôn mặt xưa và nay của cựu nữ sinh Trưng Vương rời mái trường thân yêu trong

thập niên 1980

Lê Tuyết Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Lớp 6 - Lớp 9: A2
. Lớp 10 - Lớp 11: D
. Lớp 12: A2
Sinh nhật: 13 tháng 5
Ðịa chỉ: 246/5B25 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 21-
Quận Bình Thạnh Việt Nam
Hand phone: 0913637632
Ra trường: 1982
Email: tuyet_mai63@yahoo.com

Huỳnh thị Diễm Trang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Lớp 6 - Lớp 9: A1
. Lớp 10 : B1
. Lớp 11 : D1
. Lớp 12 : A3
Sinh nhật: 15 tháng 4
Ðịa chỉ: 662/53 Bùi đình Túy
Bình Thạnh Việt Nam
Điện thoại :
Home: 84 8 8981 571
Mobile: 913 807 581
Ra trường: 1982
Email: diemtranghuynh@hcm.vnn.vn

Back