Bảy Muơi

Qua gương thấy bóng một bà già
Mặt mũi nhăn nheo lại giống ta
Tóc cũng kiểu tóc xong đầu bạc
Da cũng màu da lại đốm hoa
Cười duyên khóe miệng răng còn thiếu
Ðưa tình cuối mắt quạt xòe ra
Cô này ắt hẳn trên thất thập
Bóng ơi lặng lẽ tháng ngày qua.

Quý Ninh
một Giáo Sư TV

Back