Tìm Mơ

Em ở bên đó anh ở đây
Cách xa ngàn dặm chốn chân mây
Thương nhớ giải bày lên trang giấy
Mơ tưởng tìm vào giấc mộng say
Vương vấn anh lòng thêm sâu đậm
Yên bề em dạ chẳng đổi thay
Chia xa không bởi vì sông núi
Mà bởi tình em đã lấp đầy

Nguyên
(thân mến tặng 1 người TV không bao giờ tôi có)
Back