Trường xưa…

...Ta tìm mãi gót son em nhón bước,
Tường rêu buồn, giam tiếng guốc chân chim….

Đan Bách

* Xưa Hoàng-Thị

từ thơ anh điệu buồn như nỗi nhớ
cho hồn ai lãng đãng mãi mênh mang
về ngôi trường cổ kính nét rêu mờ
nơi em mộng khung trời ngoài song cửa

Thu Saigon vàng ngập la’ me rơi
Chân chim bước, tung tăng khua guốc nhỏ
thức hồn ai, đang tựa gốc mơ ai
tà áo trắng một thời theo đưa đón

thời gian trôi áo trắng cũng xa vời
lặng thinh em, mộng tưởng xưa Hoàng -thị

Tịnh Nhiên

* thơ Phạm Thiên Thư

Back