** Từ Lúc Đưa Em Về...

(tặng VP của RR)

Trên đường phố sáng ánh đèn
Dịu dàng anh dắt tay em qua đường
Bàn tay anh nhẹ khói sương
Đưa em qua chốn phấn hương thị thành

Trên đường phố sáng lung linh
Giữ tay cho khéo kẻo mình lạc nhau
Tựa vai em sát anh nào
Kẻo cơn gió lạnh thổi mau vô tình

Trên đường, giữa những mong manh
Là em một giấc yên bình anh mơ!

(** Nhạc Trịnh Công Sơn)

TV Nguyễn Thị Công Chúa Tú Cầu


Back