TƯỞNG XUÂN

Xuân đến... xuân lại đến
Sao vẫn ngỡ xuân xưa
Cô bé bên hàng xóm
Áo dài trắng ngây thơ
Mắt đen màu mơ mộng
Tuổi đời chuỗi hoa xinh
Trưng Vương lá đan lọng
Chợt yêu... tình yêu tình
Từ đó má ai hồng
Tình mắc cở... tình yêu
Dệt thơ áo dài trắng
Trưng Vương thật diễm kiều
Ngày đi... xuân cũng đi
Trưng Vương sân lá đổ
Vàng úa bóng tình xưa
Đời theo cơn gió lộng
Tình có về bến mơ?
Đếm xuân đã bao lần
Cô bé ngây thơ ấy
Biết có còn nhớ xuân
Trưng Vương tình còn đấy
Áo dài trắng còn không?
Đan xuân nghìn kỷ niệm
Mảnh trời nhỏ dễ thương
Mùa xuân... mùa xuân nữa
Tình yêu tình... còn vương?

Nguyệt Minh (63-70)
Back