Em tan trường về, em thăm trường bạn

Trưng Vương Houston Võ Trường Toản
Trưng Vương Sydney Chu Văn An 54-61
Lê Văn Duyệt Hồ Ngọc Cẩn
Gia Long Petrus Ký
Quốc Học Đồng Khánh Liên Trường Chu Văn An/Nguyễn Trãi/Trần Lục
Mạc Đĩnh Chi Petrus-Ky 65-72