TV Nam Cali họp mặt cùng TV Hoàng Kim Thanh đến từ VN, tháng 12, 2004

Chào mừng Giáo Sư Đào Đức Hoàng và Phu Nhân đến Nam Cali từ Canada, tháng 11, 2004

TV Bắc Cali chào đón TV Thế Phượng (Paris), tháng 7, 2004

TV Nam Cali. họp mặt mừng TV Thế Phượng (Paris), TV Bắc Cali (30/7) & TV Ngọc Liễu (Oregon) (8/6)

Chào mừng Giáo Sư Lệ Tuyết đến California từ Michigan, tháng 8, 2004.

Chào mừng TV Nga Dung từ Houston, Texas và TV Anh Thu từ Sidney, Úc Đại Lợi đến California tháng 7, 2004

Celebrating a new life for Thu Thủy tháng 5, 2004
TV San Jose Họp Mặt tháng 5, 2004
Mỹ đến Nam California tháng 4, 2004
Mỹ đến Nam California tháng 2, 2004
TV Bắc & Nam California Họp Mặt – Tháng 1, 2004

Back