KỶ YẾU TRƯNG VƯƠNG
**********
Giáo Sư và ban Giám Hiệu
cùng những khuôn mặt xưa và nay của cựu nữ sinh Trưng Vương rời mái trường thân yêu trong

thập niên 1950 thập niên 1970 (Tên vần A đến M)
thập niên 1960 (Tên vần A đến M) thập niên 1970 (Tên vần N đến Y)
thập niên 1960 (Tên vần N đến Y) thập niên 1980

Ðịa chỉ liên lạc:
tvkyniem@yahoo.com
hoặc:
TRUNG VUONG ALUMNAE ASSOCIATION
P.O.BOX 6073
HUNTINGTON BEACH , CA. 92615-6073
USA.