Trưng Vương và Kỷ Niệm

Những gì đã “đi” vào cuộc đời của mỗi chúng ta và không thể thoát ra thì được ..gọi là kỷ niệm. Như thấy một trời rực rỡ thì đó là kỷ niệm hồng. Muốn vùi trong đống tro tàn mà tro cứ âm ỉ …thì gọi là “thú đau thương” hay vết sầu

Ðôi khi kỷ niệm này có thể “chèn ép” hoặc “thủ tiêu” kỷ niệm khác, nhưng biến cố 30 tháng tư năm 1975 hẳn là một kỷ niệm, một dấu ấn không phai mờ trong tim những người con của Mẹ ViỆT NAM.

Hồ sơ mật "30/4" có thể gây sự phiền phức cho quí vị ở địa phương - Xin cẩn trọng.