Bên lề ngày chào đời TVWeb

Những chuyện vui có thật được góp nhặt qua khoảng hơn …chục ngàn i-meo trao đổi của the Webmaster (A.Tuấn) và các “TV dí dỏm xí xoọn” (theo lời Mr. T):

1/ Nhân việc Mr. T trả giùm tiền đóng giấy “khai sinh” cho em bé WebTV:

MK-Phu lít: MK xin hứa với tất cả “nhân chứng” nhận được email này, nếu hội TV không có tiền trả nợ Nhị Hà (Webmaster phu nhân), thì MK-Phu lít sẽ cùng Kim Oanh, Liên Hải, Bạch Cúc, Bảo Sơn, Khánh Linh và các mợ ban Cheerleader cổ động tất cả mọi người lên Pomona cho Nhị Hà …vặn răng trừ nợ!!!

Webmaster: Great idea! I’ll sell them on Ebay.

Một TVCheerleader rụt rè: thế răng sún có …khảm xà cừ được hông?

MK-Phu lít: Sâu sún được tất! Miễn là đủ răng trả nợ…tình xa cho Nhị Hà!

(Kinh chưa! Ðúng là tiêu chuẩn năng nhặt chặt bị, tích tiểu thành đại của tân Hội Trưởng ta!)

to be contimued…
Back