Trưng Vương và Y Tế

TV Trịnh Nguyễn Ðàm Giang, D.Ph, R.Ph, là một Dược Sĩ hiện đang đảm trách phần Dược Khoa Thực Hành trên diễn đàn DK VN.

TV Ðàm Giang (1964) học Trường trung học Trưng Vương ba năm nhưng rất yêu qúy thương mến Thầy Cô bạn bè mà TV Ðàm Giang có dịp học và quen biết.

TV Ðàm Giang cũng có rất nhiều bài viết chuyên khoa đóng góp trong những báo Y Tế VN.

TV Ðàm Giang rất hân hạnh được đóng góp vào trang TV trong phạm vi hạn hẹp của mình. Ngoài những bài viết chuyên khoa, TV Ðàm Giang cũng là một nhà thơ tài tử ( bút hiệu Sóng Việt, Sao Trời, Sao Việt, Hạt Sao Trời ) có nhiều bài thơ đã được phổ nhạc.

Back