Voice2me cho WEB TV

Voice2me là một dịch vụ gởi email bằng tiếng nói của mình qua điện thoại mà không cần computer. Bạn có thể đọc và nghe email bất cứ ở đâu trên thế giới khi bạn lên internet. Dịch vụ này rất có lợi vì nó rất rẻ và không bị giới hạn bởi thời gian cách biệt. Bạn có thể để lời nhắn bất cứ lúc nàokhông sợ bị giới hạn số lần gọi.

Thí dụ như bạn có thể gởi lời nhắn của mình về Việt Nam bằng cách gọi điện thoại vào tổng đài nhắn tin, bấm số mật mã và để lời nhắn lại. Lời nhắn sau đó sẽ được chuyển đi bằng hệ thống email về tới VN. Người nhắn sẽ lên internet, đọc và nghe email. Dịch vụ này cũng rất tiện cho những người đi xa khắp thế giới mà vẫn liên lạc dễ dàng với mọi người.

Để quảng cáo cho Voice2me và cũng để gây qũy cho hội Web Trưng Vương, chúng tôi xin tặng cho hội TV một số lớn phần trăm rất hấp dẫn trên lệ phí mỗi khi các bạn ghi danh xử dụng dịch vụ Voice2me. Số phần trăm hấp dẫn này sẽ được ghi rõ trong tổ hợp đồng. Lệ phí lá $3.99 một tháng. Xin mời các bạn đếnw.w.w.voice2me.com để biết rõ thêm những chi tiết độc đáo như xử dụng email voice2me miễn phí.

Khi điền đơn, xin các bạn đánh vào promo code là tvus01. Chúng tôi sẽ dùng promo code này để gởi trả lại số phần trăm hấp dẫn cho qúy WEB TV. Xin cám ơn các bạn nhiều.

Back