Xin Lỗi Em

Anh xin lỗi đã mang cho em nỗi buồn
Nhìn lại thấy đời quá đỗi mênh mang
Cho anh tìm lại mùa nắng Hạ vàng
Cho anh giữ lại một cánh Lan dịu dàng

Anh xin lỗi đã để lòng ngu ngơ
Cho anh xin lại bàn tay tháng sáu ngày xưa
Em vẫn tinh khôi những ngày tháng cũ
Hờn thôi hết, hãy yêu như thuở nào!

ViVi H
Back